Sveriges lantbruksuniversitet

Genusforskning vid SLU

Genusforskning bedrivs inom flera av SLU:s ämnesområden och på flera institutioner. Här kan du hitta projekt, forskare, aktiviteter och kurser som vilar på en genusvetenskaplig grund.

Om genusforskning vid SLU

Syftet med sidan är att bidra till genusforskningens utveckling genom att  sprida kunskap kring detta forskningsfält. Tvärvetenskapliga samarbeten och studier bedrivs kring genus betydelse i olika processer. Flera institutioner och ämnesområden är aktiva inom området:

Publicerad: 12 november 2019 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…