Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning med genomslag i samhället

Här visas några exempel på forskning och miljöanalys som har fått stort genomslag i samhället. Artiklarna ligger i SLU:s kunskapsbank och härrör från Formas analys av forskningens genomslag i samhället 2015 samt från utredningen Kvalitet och nytta 2018.
Loading…