Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid SLU

70 procent av SLU:s omsättning går till forskning och forskarutbildning. Universitetet är högt placerat i internationella rankningar inom flera områden. Vår omfattande forskningsinfrastruktur är öppen även för andra lärosäten. 

Forskning  till nytta för samhället

I SLU:s fyra tvärvetenskapliga framtidsplattformar samverkar forskarna över ämnesgränser och med olika intressenter i samhället. Några forskningsrön har fått särskilt stort genomslag i samhället och forskning med genusanknytning bedrivs på flera håll.

Publicerad: 13 december 2019 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…