Antagningsstatistik

Senast ändrad: 01 oktober 2020

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2020. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

Program

BI

BII

BF

HP

Agronom – ekonomi

x

x

-

x

Agronom – husdjur

x

x

-

x

Agronom – landsbygdsutv.

x

x

-

x

Agronom – livsmedel

x

x

-

x

Agronom – mark/växt

x

x

-

x

Biologi och miljövetenskap

x

x

x

x

Civiling. – energisystem

18,28

18,65

-

1,25***

Civiling. – miljö-  & vattentek.

17,86

18,96

-

1,15***

Djursjukskötare

19,79

20,52

4,00

1,30

Ekonomi - hållbar utveckling

x

x

-

x

Etologi- och djurskydd

15,26

16,65

4,00

0,85

Hippolog – islandshäst

x*

-*

-*

x*

Hippolog – ridhäst

x*

x*

-*

x*

Hippolog – travhäst

x*

-*

-*

-*

Jägmästare

x

x

x

x

Landskapsarkitekt Alnarp

18,13

18,89

4,00

1,05

Landskapsarkitekt Uppsala

18,78

19,25

3,00

1,10

Landskapsingenjör Alnarp

x

14,75

3,00

x

Landskapsingenjör Uppsala

15,70

17,24

4,00

0,80

Lantmästare

x

x

-

x

Skogsmästare

x

x

-

x

Trädgårdsing. - design

**

**

**

**

Trädgårdsing. - odling

15,45

17,02

3,00

0,60

Veterinär

20,90

21,25

4,00

1,55


x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna 
- inga antagna i urvalsgruppen
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov
*** HPK75 Högskoleprov viktat resultat kvantitaivt del 75, verbalt del 25


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se