Sveriges lantbruksuniversitet

Nya vägar till yrkesexamen

Som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till agronom-, hortonom- och jägmästarexamen. Nu får programmen ny struktur för att i ännu högre grad uppfylla framtidens behov. De tidigare femåriga programmen ersätts av en kombination av ett kandidat- och ett masterprogram.
Loading…