Svarsrutiner

Senast ändrad: 01 mars 2018

Vi lämnar endast ut provsvar till remitterande veterinärer, ej till djurägare, eftersom den kliniska bilden alltid måste vägas in vid tolkning av provsvar. Även analyskostnaden debiteras remitterande veterinär. Vi skickar helst provsvar i form av pdf-dokument kopplade till e-post, men även via fax eller brev. Meddela oss hur du önskar dina provsvar.

Svarsrutiner

Provsvar lämnas oftast före kl 16.10 samma dag som provet inkommit till laboratoriet om det ankommer lab före klockan 09:30.

Analyser som utförs och besvaras vissa veckodagar är:
Måndag - ANA

Tisdag - Östronsulfat, eCG

Onsdag (varje vecka)- Elektrofores

Onsdag (udda veckor)- AMH, IGF-1

Torsdag - TGAA, Insulin

Zink och TIBC analyseras minst 1 ggr/vecka.

Analyserna startar direkt på morgonen, varför det säkraste är om proverna ankommer vårt laboratorium dagen innan utbesvarningsdagen. Proverna fryses hos oss i väntan på analys. 

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se