Provsvar

Senast ändrad: 18 januari 2021


Laboratoriets referensintervall står efter varje utlämnat analyssvar. Angivna referensintervaller gäller i allmänhet fastande friska vuxna djur.
För häst gäller referensintervallen varmblodiga travare/ridhästar i normal träning.

För ett fåtal analyser saknas referensintervall. Remitterande veterinär är välkommen att kontakta laboratorieveterinär för att diskutera tolkning av provsvar.

Här finns information om provtagning och tolkning för några av våra analyser:

Benmärg

C-reaktivt protein (CRP)

Cystatin C

Diagnostik av insulindysreglering (ID) vid EMS och PPID

Insulin-like growth factor (IGF-I)

Progesteron vid bestämning av parningstidpunkt hos tik

Referensintervall hos unga djur

Urinkortisol/urinkreatininkvot

Beställ kompendium

Kompendium i klinisk kemi säljs till en kostnad av 365 kr + moms. Kontakta laboratoriet tel. 018-67 16 23 alternativt klinkemlab@uds.slu.se.

Poster regenerativ anemi

Vi har tagit fram en poster som beskriver differentialdiagnoser vid regenerativ anemi hos hund och katt.

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala

Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se