Sommartider 2019

Senast ändrad: 08 maj 2019
Närbild av provrör. Foto

Laboratoriet håller som vanligt öppet kl 8 till 16.10 alla vardagar under sommaren. Från och med vecka 23 till och med vecka 35 har vi dock reducerad personalstyrka både bland våra biomedicinska analytiker och veterinärer.

Vår målsättning är att alla provsvar ska lämnas ut enligt gällande rutiner men semesterperioden kan medföra fördröjningar av våra analyssvar, framförallt gällande bedömningar av blodutstryk och cytologiprover.

Vi genomgår just nu en generationsväxling i personalgruppen och flera medarbetare är under upplärning. För att säkra kvalitén på analyssvaren även under semesterperioden kommer vi därför att behöva justera tillgängligheten för några av våra manuella analyser

Provsvar  Analyseras vecka
eCG  23, 25, 27, 28, 32, 33, 34 och 35
Östronsulfat  23, 25, 28, 32, 33, 34 och 35
Insulin & TgAA 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 och 35
AMH  23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
IGF-1 23, 24, 27, 29, 31, 33 och 35
Elektrofores analyseras alla veckor utom vecka 26
ANA analyseras alla veckor utom vecka 26

 

Med reservation för ändringar.

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se