Ultraljud smådjur

Senast ändrad: 05 november 2013

För att kunna beställa tid för en ultraljudsundersökning behöver vi i de allra flesta fall en remiss som talar om hur länge ditt djur har haft problem, vad man fann vid den kliniska undersökningen, vilken typ av undersökning som behövs samt vad den undersökande veterinären har för frågeställning. För dräktighetskontroll behövs ingen remiss.

När vi får en remiss från din veterinär så kommer skickar vi en kallelse med första lediga tid. Har du en e-mailadress så be din veterinär att uppge den i remissen så kommer din kallelse fortare.

Svaret på undersökningen går till remitterande veterinär.

Det går naturligtvis också att ringa till oss och boka tid under våra telefontider 8.15-9.00 samt 13.13-14.30 på telefon 018-67 21 97

 

 

  

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se