Hyperthyreoidism

Senast ändrad: 16 juni 2020
Katt på IVA. foto

Hyperthyreoidism (giftstruma) hos katt innebär en överproduktion av sköldkörtelhormon. Sköldkörteln sitter på framsidan av halsen. Hormonet som produceras i sköldkörteln styr ämnesomsättningens hastighet och påverkar även blodtryck och hjärtfrekvens. I sällsynta fall kan den onormala hormonproduktionen bero på en elakartad tumör, men till 95 % är orsaken till överproduktionen godartad. Det är oftast gamla katter som drabbas med en medelålder på 13 år.


Råd till remittenter (PDF, 32KB)

Symptom

En katt med sjukdomen kan ha varierande symtom. Vanligen ses en ökad aptit och ökad törst, men att katten trots detta går ned i vikt. Kräkningar och diarré förekommer, likaså att pälsen blir matt och "skivig". Många katter blir rastlösa och oroliga, jamar mer och vandrar omkring på nätterna. Ibland blir katten istället apatisk, slutar äta och bara ligger. Den höga hormonnivån orsakar en snabb hjärtfrekvens och ett högt blodtryck som i förlängningen kan leda till förstorat hjärta och hjärtsvikt. Njurarna påverkas också negativt av det höga blodtrycket.

Diagnos

Diagnosen ställs lätt genom ett blodprov där totalt T4 är förhöjt om katten lider av hyperthyreoidism. Det är vanligt att det som ett bifynd ses förhöjda leverenzymvärden (ALAT, ALP), dessa återgår till det normala då katten behandlas.

Behandling

Det finns flera behandlingsmetoder. I Sverige är medicinsk behandling med tabletter eller oral lösning, jodfritt foder eller behandling med radioaktivt jod de vanligast förekommande. Behandlingen med daglig medicinering görs endera med tabletter (felimazole) eller med en oral lösning (apelka), vilket är mediciner som trycker ner produktionen av ämnesomsättningshormonet som sköldkörteln överproducerar. Katterna medicineras då varje dag och behöver behandlingen dagligen resten av sitt liv. Den första tiden krävs täta återbesök med provtagning för att ställa in rätt dos och kontrollera att katten inte får biverkningar i form av rubbningar i blodkropparnas antal och funktion. Det kontrolleras också att njurarna fortsätter att fungera som de skall då blodtrycket sjunker. Vissa katter får diarré eller kräkningar, minskad aptit eller klåda som biverkning av tabletterna.

Behandling med jodfritt foder: Sköldkörteln behöver jod för att kunna bilda sköldkörtelhormon. Ett jodfritt foder kan därför användas för att sänka sköldkörtelvärdet. Det är då mycket viktigt att katten inte äter någonting annat, eftersom även mycket lite av annan mat/godis kan leda till att katten får i sig för mycket jod. Det brukar inte ges jodfritt foder samtidigt som hyperthyreoidismen behandlas på annat sätt, så diskutera med din veterinär innan din katt får det här fodret. Även denna behandling följs upp med återbesök och blodprov. Även om det inte rekommenderas så finns det fall där det fungerar att ha utekatter som fångar vilt på jodfritt foder. Detta behandlingsalternativ kan vara extra lämpligt för katter som är svåra att medicinera, där jodbehandling inte är aktuellt och där ett liv som innekatt inte fungerar. Det är dock viktigt att katten då inte kommer åt kattfoder hos någon annan då just foder och dylikt innehåller för mycket jod.

Behandling med radioaktiv jod: Jod tas upp av sköldkörteln för att bilda sköldkörtelhormon. Vid behandlingen ges radioaktiv jod som en injektion under huden.

Det radioaktiva jodet tas sedan upp specifikt i sköldkörteln och förstör de celler som producerar för mycket hormon och minskar på så sätt sköldkörtelns storlek och aktivitet. De friska cellerna befinner sig i vilofas och påverkas inte lika mycket av strålningen. När hormonnivåerna sjunker vaknar dessa celler till liv och börjar producera normala mängder av hormonet. I några få procent av fallen kan en andra behandling behöva göras. Eftersom det hanteras radioaktivt material vid denna behandling krävs tillstånd från SSI (Statens Strålskyddsinstitut). Detta gör att behandlingen än så länge bara erbjuds på ett fåtal ställen. Biverkningarna vid denna behandling är få och återfallsfrekvensen är mycket låg. Majoriteten av patienterna kan därefter leva ett liv utan medicinering. Katten blir vid behandling med radioaktiv jod inskriven i 5 dagar hos oss under den tiden då strålningen är som störst. Behandlingsalternativet är inte lämpligt om katten bor i ett hushåll där någon är gravid eller det finns små barn. Även efter att patienten blir utskriven gäller vissa restriktioner i hanteringen av katten hemma de första tio dagarna. Efter 6-8 veckor följs behandlingen upp med ett blodprov. Biverkningar av jodbehandlingen är ovanliga, men det förekommer heshet och smärta i halsregionen. 80 % av katterna har normala hormonnivåer efter 3 månader, och efter 6 månader är 95 % av katterna normala i sina nivåer. Det är sällsynt att hormonnivåerna efter behandling blir för låga, men detta kontrolleras efter behandling, och kan i så fall medicineras, behandlingen är då tyvärr livslång.

Ibland när din katt stabiliserats i sin sköldkörtelsjukdom så framkommer det att den har njursjukdom, detta är inte för att behandlingen (oavsett behandling) på något sätt har skadat njurarna, utan för att det höga blodtrycket i samband med den obehandlade sköldkörtelsjukdomen maskerade en samtidig njursjukdom. Detta kan sedan behöva adresseras separat, men behandling av hyperthyreoidism orsakar inte njursjukdom/njursvikt. 


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se