Förgiftningar hos hund & katt

Senast ändrad: 09 juli 2019
Närbild av hund med dreglande mun. Foto.

Vanliga symtom vid förgiftning är kräkningar, diarré, skakningar, slöhet, kramper, klåda, buksmärta, ökad törst, ökad salivering, vinglighet och andningsbesvär. Här hittar du symptom och åtgärd för några vanliga förgiftningar.

Alger

Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag som innehåller höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket toxin som producerats för tillfället.

Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk.

Symptom: Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma inom några timmar till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödningar från mage och tarm tillstöta. Förlamningar och kramper kommer ofta snabbt, medan de övriga symtomen kan dröja något dygn. Dödsfall bland djur förekommer.

Åtgärd:
- Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Håll hunden varm så att den inte blir nedkyld.
- Kontakta djursjukhuset om symptom uppstår.
- Kräk hunden om den fått i sig vatten (gör hos veterinär med kräkframkallande injektion)

 


Chokladförgiftning

Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som hundar och katter inte tål.

Symptom: Kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig saliverig och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symptom eller dödsfall inträffa..

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i råvaran, kakaobönan varierar. Det är dessutom så att olika patienter har olika känslighet för teobromin.

Uppskattningsvis brukar man säga att mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Exempel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 - 40 g mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk. Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den klara upp till ca 100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då kanske klara att äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Behandling: Om du misstänker att din hund ätit en farlig mängd choklad eller har symptom, kontakta djursjukhuset genast! Man kan genom att ge hunden kräkningsframkallande injektioner få den att kräkas upp chokladen om det sker inom 1-2 timmar. På så sätt kan man undvika att djuret utvecklar några förgiftningssymptom. 


Råttgift

I Sverige är produkter innehållande warfarin, kumatetralyl och så kallade "superwarfariner", till exempel bromadiolon och difenakum, godkända för utrotning av råttor och möss.

Råttgift i form av utlagt bete eller att äta giftet direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Att äta upp råttor och möss som själva ätit råttgift kan också innebära ett problem.

Råttgift hämmar blodets koagulation (förmåga att levra sig) vilket kan leda till blödningar. Det finns olika typer av råttgift och därför är det viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av, ta gärna med eventuell information om giftet om du hittar den på plats.

Symptom: Blödningar orsakade av förtäring av råttgift uppkommer som regel efter 1-3 dagar. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken till näsblödningar eller blödningar i munhåla och svalg. Blod i avföring och urin eller massiva blödningar i inre organ kan också förekomma. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta. Tillståndet kan bli livshotande.

Behandling: Vid konstaterad råttgiftsförgiftning går behandlingen ut på att förhindra, upptäcka och stoppa blödning. Om man misstänker att djuret precis ätit råttgift är det akuta förfarandet att framkalla kräkning och ge kol det som kan vidtas omedelbart på djursjukhuset. Motgiftet vitamin K är receptbelagt och förskrivs då vid behov av veterinär. Eftersom behandlingen och prognosen beror på vilket slags råttgift som djuret ätit av är det viktigt att försöka ta reda på vilket slags råttgift det rör sig om - ta gärna med förpackningen om det är möjligt! 

Om du misstänker att ditt djur har ätit råttgift kontakta omedelbart djursjukhuset, ju fortare hunden eller katten får behandling desto bättre är prognosen!


Glykolförgiftning

Glykol används t.ex. som antifrysmedel i kylarvätskor för bilar samt i värmeväxlingssystem, det är inte helt ovanligt att hundar och katter får i sig glykol när de slickar på ett läckande element eller från en läckande bil. Det är glykolens söta smak som gör den så attraktiv för hunden, katter kan även slicka i sig glykol när de trampat i det av misstag och försöker tvätta sig rena.

Förvara inte glykolflaskor i det utrymme där ditt djur färdas! Glykol är livsfarligt att förtära och kan ge allvarliga njurskador som leder till döden.

Symptom: De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan även helt sluta att fungera. Det kan vara svårt att veta om ditt djur har fått i sig glykol eftersom symptomen liknar vilken njurskada som helst. Diagnos kan ställas med hjälp av blod- och urinprover.

Kontakta alltid djursjukhuset omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol oavsett hur liten mängd det är! Om behandling sätts in snabbt (inom timmar från intaget) kan njursvikt förhindras.


Xylitol

Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och godis samt sugtabletter. Vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt tandkrämer kan också innehålla xylitol.

Hundar är mycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar har också fått leverpåverkan.

Symptom: Symptomen är dosberoende och kommer vanligen inom en timme (men det kan dröja längre) och beror på sänkt blodsockernivå. Patienten kan kräkas, skaka, och bli allmänpåverkad och i allvarliga fall förekommer även kramper och medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat.

Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt ger vanligen ingen förgiftning. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara betydligt högre och då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!

Ge hunden vanlig föda (kolhydratrik) för att förebygga blodsockerfall.
Om hunden får symtom eller fått i sig en större mängd xylitol, kontakta genast djursjukhuset!

 


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se