Diabetes

Senast ändrad: 22 juni 2020
Katt äter ur matskål. Foto.

Vad är diabetes?

Diabetes mellitus (sockersjuka) är en vanlig sjukdom hos både människor, hundar och katter. Vid diabetes tar cellerna i kroppen inte upp det socker (glukos) som finns i blodet. Cellerna får energibrist och sockerhalten i blodet blir förhöjd eftersom inte cellerna tar upp sockret som de ska.

När blodsockernivån går upp över en viss gräns (10-12 mmol/L) så passerar socker ut i urinen. Patienten börjar då få en större urinmängd och blir törstig. Eftersom det blir en energibrist i cellerna börjar fett och muskler brytas ned. I ett sent skede av sjukdomen är de drabbade individerna magra och trötta.

Orsakerna till diabetes varierar även om symptomen kan vara identiska.
För att blodsocker skall kunna tas upp i cellerna krävs att en signalsubstans som heter insulin binder till en mottagare (receptor) på cellen. Hos vissa diabetiker är det fel på insulinproduktionen och hos vissa djur är det fel på sättet insulin binder till mottagarcellen.

Symtom på diabetes hos hund och katt

Klassiska symtom på diabetes är:

  • ökad törst
  • ökad urinmängd
  • viktförlust
  • ökad aptit

OBS! Det finns många andra sjukdomar som har samma symtom, för att ställa diagnos krävs blod- och urinprov hos veterinären.

Behandling av diabetes

Det är din veterinär som bestämmer vilken behandling ditt djur ska ha. Hundar med diabetes ska insulinbehandlas eftersom de oftast har en insulinbrist. Katter behöver oftast behandlas med insulin i början, men en del kan senare klara sig utan insulin om det görs vissa ändringar i livsstilen. Ju tidigare behandling med insulin påbörjas, desto större chans att katten med tiden inte längre behöver behandlas med insulin. En diabetesbehandling ställer krav på både ägare och djur vad gäller djurets livsstil och regelbundenhet. Det går många gånger bra att behandla djuret men ibland kan kraven kännas för stora att djurägaren tillsammans med veterinären väljer att istället avliva djuret.Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se