Vi som jobbar på smådjurskliniken

Senast ändrad: 17 juni 2020
Veterinär med hund framåtböjd. Foto

Vid Universitetsdjursjukhuset arbetar ett stort antal veterinärer och sköterskor som alla hjälps åt med att få djursjukhuset och dygnet runt verksamheten att fungera optimalt. Vår smådjursklinik har en mycket hög kompetens med flera specialister inom olika områden. De flesta är även specialister i hundens- & kattens sjukdomar och övriga genomgår utbildning för att bli specialister.


Personal

De flesta veterinärer ni träffar vid djursjukhuset är anställda som klinikveterinärer vid Universitetsdjursjukhuset och arbetar till viss del med studentundervisning, men framför allt i den dagliga klinikverksamheten. Det gör också alla våra fantastiska sköterskor som utöver att hjälpa studenter och veterinärer i verksamheten ser till att du och ditt djur blir väl omhändertagna hos oss.

En del av veterinärerna som arbetar på kliniken är istället anställda vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU där de främst bedriver forskning och undervisning. De arbetar därför framför allt inom de områden på kliniken där veterinärstudenterna närvarar.

Specialist i hundens- och kattens sjukdomar

Utbildningen för att bli specialist i hundens och kattens sjukdomar är en 3-årig vidareutbildning för legitimerade veterinärer. Under utbildningen är man specialistaspirant. För att bli specialist i hundens och kattens sjukdomar ska man ha arbetat minst tre år vid en godkänd utbildningsplats, skrivit en vetenskaplig artikel samt genomgått och blivit godkänd vid muntlig och skriftlig tentamen.

Specialist inom visst ämnesområde

När man är specialist i hundens- och kattens sjukdomar kan man gå vidare till steg 2 i specialistutbildningen. Man inriktar sig då på ett specifikt ämnesområde t ex tandsjukdomar, kirurgi eller hjärtsjukdomar. Utbildningen innefattar tre års praktik, som bl a inkluderar viss praktik i utlandet med områdesspecialister, samt vetenskapliga presentationer och en godkänd examination.

Europeisk Diplomat (europeisk specialist)

Utbildningen till diplomat är en internationell vidareutbildning där man specialiserar sig på ett ämnesområde. Det går t ex att specialisera sig i kirurgi (ECVS) eller internmedicin (ECVIM). Under utbildningen som pågår under minst 3 år kallas man resident och skriver minst två vetenskapliga publikationer samt genomgår en tuff examination innan man till sist får kalla sig diplomat i det ämnet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se