SLU Artdatabanken

Publikationer

Här kan du beställa eller ladda ner rapporter och böcker publicerade av SLU Artdatabanken. Här finns även verksamhetsberättelser, remissvar och yttranden.

Publikationer på SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken producerar och publicerar material om biologisk mångfald. Det gör vi i rapporter och böcker (bl.a. bokverket Nationalnyckeln)  Vi publicerar även digital artinformation i våra webbapplikationer

Fram till årsskiftet 2019/2020 gav vi även ut tidskriften Fauna och Flora som numera ges ut av Naturcentrum AB.

Alla SLU:s publikationer hittar du på bibliotekets webbplats.

Publicerad: 01 juli 2020 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…