SLU Artdatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Flora- och faunavård 2021

Konferensen Flora- och faunavård 2021 kommer att hållas 17-18 mars. Boka datumena i din kalender!

Temat kommer att bli en variant av det tema och program som var planerat för 2020 års inställda konferens: Biologisk mångfald på agendan – dags att agera

Eftersom konferensen denna gång blir digital räknar vi med ett större deltagande från hela landet. Håll utkik efter program och anmälning i januari/februari 2021.

Loading…