Vår verksamhet

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med information, kunskapsinsamling, analys och samverkan kring biologisk mångfald i Sverige.

Skogslönn Acer platanoides. Foto: Christopher Reisborg

Vi arbetar för en rik och känd natur

SLU Artdatabanken bygger upp strukturer för övervakning, datainsamling och analys av tillståndet för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med myndigheter, föreningar och organisationer både nationellt och internationellt. Vi genomför uppdraget Svenska artprojektet och bedriver också egen forskning inom ekologi och naturvård.

SLU Artdatabanken förmedlar kunskap genom webbapplikationer, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier, i aktiv samverkan och dialog med olika aktörer.

Verksamhetsidé

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

Uppdrag

  1. samla in och lagra data om svensk biologisk mångfald
  2. analysera situationen för Sveriges biologiska mångfald
  3. stödja myndigheters arbete med biologisk mångfald (nationellt och internationellt)
  4. genomföra regeringsuppdraget Svenska artprojektet
  5. genomföra forskning som stödjer uppdrag 1 till 3Loading…