Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Nationalnyckeln presenterar svenska djur-, växt- och svamparter. Böckerna är rikt illustrerade med utförliga texter och nycklar för artbestämning.

Bokomslag på tre böcker i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Om Nationalnyckeln

Den bärande idén med Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är att göra kunskap om landets arter och deras livsmiljöer tillgänglig. Att kunna skilja på arter av olika slag är spännande och kan också i högsta grad bidra till att kunskap om levnadssätt och utbredning ökar. Artkunskap är både roligt och viktigt. Nationalnyckeln kan skapa förutsättningar för att fler upptäcker naturen och känner engagemang för biologisk mångfald.

Böckerna

I Nationalnyckeln presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Här presenteras arterna i systematisk ordning och paketeras i bokvolymer. Böckerna är rikt illustrerade med pedagogiska bilder och har utförliga texter och nycklar för artbestämning. Den första volymen ”Fjärilar – Dagfjärilar” publicerades 2005 och belönades med Svenska Publishing-priset och nominerades till Augustpriset i fackboksklassen.

Nationalnyckeln fyller kunskapsluckor

Det finns en hel del information om våra vanligaste arter både i böcker och på webben. För kärlväxter och ryggradsdjur är det mer eller mindre heltäckande. Men dessa grupper utgör en ytterst liten del av Sveriges arter. För majoriteten av våra arter finns ingen bestämningshjälp alls på svenska och den som finns är antingen mycket översiktlig eller anpassad för specialister.

Svenska artprojektet

Nationalnyckeln produceras av SLU Artdatabanken på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Svenska artprojektet. Uppdraget har som ett av sina långsiktiga mål att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. I dag är bedömningen att det finns uppemot 60 000 arter i landet. Nationalnyckeln är ett sätt att sprida kunskap till en bredare publik. Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.

Publicerad: 15 september 2020 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…