Ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

SLU Artdatabanken - ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

I Artportalen kan du rapportera alla arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Här kan du också rapportera direkt i mobilen till Artportalen.

Loading…