Kommunikationsstöd för SLU:s miljöanalys

Senast ändrad: 13 januari 2021

Kommunikationsavdelningen ger kommunikationsstöd till verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys.

Kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys är främst strategiskt och riktat till miljöanalysledning och programkoordinatorer. Det handlar om att löpande utveckla en universitetsgemensam kanalmix och insatser som passar miljöanalysens målgrupper. En framgångsfaktor är ett väl fungerande samarbete med kommunikatörer på institutioner, centrumbildningar och plattformar.

Insatserna är främst inriktade på att möta miljöanalysens externa målgrupper: yrkesverksamma inom miljö- och naturvård samt fritidsengagerade; samarbetspartners och finansiärer; media och intresserad allmänhet (med undergrupper medborgarforskare och öppna data-användare).

Under 2021 prioriterar vi prelimniärt

  • att se över och utveckla miljöanalysens bidrag till SLU:s varumärke, inklusive lansering av seniora miljöanalysföreläsningar.
  • fokusarbete kring jordbrukslandskapets frågor och SLU:s kompetens.

Vi bevakar även arbetet kring ny söksida för miljöanalysdata på externwebben. 

Exempel på universitetsgemensamma kanaler för miljöanalysen:

Exempel på ortsaktiviteter och insatser:

Exempel på externa samverkansprojekt där kommunikationsstödet medverkar:

Fakta:

Kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys är placerat på kommunikationsavdelningen, enheten för extern kommunikation och marknadsföring, med enhetschefen som personalansvarig.

Kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys sker på uppdrag av vicerektor för miljöanalys och rådet för fortlöpande miljöanaly (Fomar) enligt årlig verksamhetsplan. Planen revideras löpande i dialog med vicerektor och Fomar kommunikationsutskott samt chefer inom kommunikationsavdelningen.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se