Utlysning av infrastrukturstöd

Senast ändrad: 16 mars 2020

SLUs centrala forskningsinfrastrukturstöd kommer på grund av ändrade prioriteringar inte att utlysas under 2020.


Kontaktinformation

Sofia Wretblad, handläggare för forskningsinfrastruktur
Planeringsavdelningen

Sofia.Wretblad@slu.se

Sidansvarig: plan-webb@slu.se