HR-enheten

Senast ändrad: 18 januari 2021

HR-enheten är en både rådgivande och utförande enhet inom personalavdelningen. Vi har i och med vår centrala placering ett ansvarar för arbetsgivarfrågor på universitetsnivå. Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs.

Rådgivning

Hjärtat i vår verksamhet är rådgivande stöd till verksamhetens chefer. Det betyder att prefekter, avdelningschefer och andra som har personalansvar kan vända sig till oss för råd. Vi stöder också personaladministratörer och beslutsstöd. Vår rådgivning spänner över ett stort område, och vi hanterar allt från annonsformuleringar till omorganisationer.

HR-specialisterna är experter när det gäller HR-frågor. Du som chef kan vända dig till oss för att få hjälp att hitta den bäst fungerande lösningen. Vi bistår med kunskap i de regelverk som finns och med hjälp att navigera mellan dem, för att du ska kunna hantera din situation på ett bra sätt. HR-specialisterna kan också bidra med kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det enklare för dig som chef att strukturera din vardag och utveckla dina medarbetare.

Du behöver komma till oss för rådgivning inför en förändring, övertalighet eller annan personalsituation som är på ingående, men också för rådgivning i en aktuell situation där något redan inträffat. Eftersom vi även är utförande i vissa ärenden, kan vi efter att du bestämt hur du vill gå vidare, också hjälpa dig med samordning och förhandling.

Det är drygt tio personer som arbetar som HR-specialister och fyra HR-aministratörer och varje institution vid SLU har en tilldelad specialist/administratör att vända sig till. Vi har beskrivit verksamheten i HR-enhetens uppdragsbeskrivning.

Personaldirektör

Anna-Karin Olofsdotter, 018-67 10 82, 072-5131432

HR-chef

Åsa Söderberg, 018-67 23 23
Handläggare för FOKUS.

HR-specialister Uppsala 

Helén Widén, 018-67 24 57
Arbetsrätt, anställningar
Kontaktperson för: VH fakultetskansli, VHC intendentur, Kliniska vetenskaper, Utbildningsservice VHC, Lövsta forskningscentrum,  Husdjursgenetik, Anatomi fysiologi och biokemi, Husdjurens utfodring och vård (HUV), Centrum för reproduktionsbiologi (CRU), SCAW, Biomedicin & veterinär folkhälsovetenskap. VH fakultet.

Eva Borgert, 018-67 19 63
Internationella frågor, anställningsordningen, ReachMee, Webb
Kontaktperson för: Husdjurens miljö och hälsa, Platschef Skara, Energi och teknik, Vatten och miljö, Ekonomi.

Maria Gustafsson, 018-67 15 91
Kontaktperson för: Universitetsdjursjukhuset (UDS).

Henrik Hägerström, 018-67 17 92
Avtal, resor (Travel Manager), rekrytering
Kontaktperson för: Planeringsavdelningen, Personalavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Fastighetsavdelningen, Ledningskansliet, Rektor, Dokumentationsenheten, Utbildningsavdelningen, Avdelningen för lärande och digitalisering, Ekonomiavdelningen, Internrevisionen,  Service, säkerhet och miljö, Biblioteket, Akvatiska resurser (SLU Aqua).

Agneta Rösth Ekmyr, 018-67 22 83
Lönebildning, arbetsrätt

Katarina Örnkloo, 018-67 25 63
Hr-controller
Kontaktperson för: Akvatiska resurser (SLU Aqua). 

Anna Gustafsson018-67 12 27
Arbetsmiljösamordnare
Kontaktperson för: Artdatabanken, Molekylära vetenskaper.

Clara Wiklund, 018-67 15 93
Arbetsrättsjurist
Arbetsrätt, lag och kollektivavtal

HR-specialister Umeå

Jenni Vahlström, 090-786 82 40
Lika Villkors-frågor
Kontaktperson för: Skoglig fältforskning, Skogens ekologi och skötsel, Vilt fisk och miljö, Skoglig resurshushållning, Skoglig genetik och växtfysiologi, Skogens biomaterial och teknologi, S fakultetskansli.

Maria Bergling , 090-786 81 64
Fakultets- och ortsövergripande frågor. Anställningsordningen, kompetensförsörjning
Kontaktperson för: Skogsmästarskolan, Skoglig mykologi och växtpatologi, Skogens biomaterial och teknologi, Norrländsk jordbruksvetenskap, Skogsekonomi, IT-avdelningen, Mark och miljö, S fakultet.

HR-specialist Alnarp

Kristin Larsson, 040-41 50 18
Fakultets- och ortsövergripande frågor
Kontaktperson för: Omvärld Alnarp, Växtskyddsbiologi, Arbetsvetenskap ekonomi och miljöpsykologi, Odlingsenhet, Movium, Enheten för samverkan, Växtförädling, Landskapsarkitektur planering och förvaltning, Sydsvensk skogsvetenskap, LTV fakultet, LTV fakultetskansli, Biosystem och teknologi.

HR-administratörer

Frida Urtel (tjänstledig)

Karoline Holmström, 018-67 15 71

Malin Bellander, 018-67 22 58

Malin Björnstad, 018-67 22 93

Sara Andersson, 018-67 15 22 (vik)

Fakta:

Alnarp Besöksadress: Norra Dubbelvillan, Sundsvägen 5 Postadress: Box 52, 230 53  Alnarp

Ultuna Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8 Postadress: Box 7087, 756 51 Uppsala

Umeå Besöksadress: Skogsmarksgränd Postadress: 901 83 Umeå


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se