SLU-nyhet

Har du svarat på medarbetarundersökningen?

Publicerad: 26 januari 2021

Nu har du chansen att påverka arbetsmiljö och trivsel på SLU. Svara senast den 3 februari! Se hur många som svarat.

Klicka på knappen ovan för att se hur många som svarat just nu.

Sätt dig bekvämt och ta en stund till att svara på enkäten, det tar bara cirka 20 minuter.

Du kan svara i din telefon, i din i-pad eller på datorn. Klicka på länken i mailet som du fått från SLU/Quick Search för att starta undersökningen.

Svara senast den 3 februari!

Viktigt att så många som möjligt svarar!

Svaren kommer att utgöra en värdefull vägvisare i det fortsatta utvecklings- och arbetsmiljöarbetet, förutsatt att vi får en bra svarsfrekvens. Den förra medarbetarundersökningen hade en svarsfrekvens på 74 %, och målet är att nå minst det! Ju högre svarsfrekvens desto mer användbara blir resultaten. Alla har vi en viktig roll i att uppmuntra och prioritera till att delta.

Medarbetarundersökningen genomförs av personalavdelningen på uppdrag av universitetsledningen.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
medarbetarundersokning@slu.se, 090-786 8164

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se