SLU-nyhet

Strategiska satsningar LTV-fakulteten

Publicerad: 28 januari 2021

Nu vill LTV-fakulteten kraftsamla forskningen, möta nya kunskapsbehov och öka framgången i externfinansiering. Det handlar om att utveckla forskningens kvalitet och attraktionskraft genom att tillvarata utvecklingspotentialen mellan institutioner och ämnesområden, samt adressera för samhället viktiga kunskapsområden. Insatserna bedöms även kunna bidra till utbildningsverksamhetens utveckling och kvalitet. Upp till 500 tkr att söka för fyra projekt!

Projekten ska omfatta minst två institutioner vid LTV-fakulteten, men kan även involvera andra kompletterande forskningskompetenser och utveckling av samverkan med aktörer i näringsliv och samhälle i övrigt, där det kan bidra till ytterligare styrka. Projekten kan både inriktas mot att utveckla nya samarbetskonstellationer men också vidareutveckla redan initierade samarbeten.


Kontaktinformation
Tomas Österman, Forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
tomas.osterman@slu.se, +4640415037, +46727187078

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se