Adato (rehabverktyg)

Senast ändrad: 06 februari 2020

Adato är ett system för bevakning av sjukfrånvaro och dokumentation av rehabilitering och andra förebyggande åtgärder för prefekter/chefer.

Behörigheter i Adato

Behörigheter i Adato hanteras manuellt genom ett mail till behorigheter@slu.se. Det måste ske både om det börjar en ny prefekt/chef som ska ha behörighet i Adato eller om en prefekt/chef slutar och inte längre ska ha kvar sin behörighet.

Meddela personnummer, fullständigt namn, vilken behörighet som personen ska ha eller vilken behörighet som ska tas bort.

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se