Katalogansvarig

Senast ändrad: 28 november 2019

Katalogrollen är en administrativ roll som ägs av personalavdelningen. På den här sidan hittar du som är katalogansvarig information, manualer/lathundar och annat som kan vara bra att ha när man är katalogansvarig.

Katalogansvariga har till uppgift att se till så att de personer som ska ha får nödvändiga resurser från SLU, detta administreras i första hand i Idis (SLU:s identitet- och informationssystem). Det är Idis som används för att visa vilka som är anställda och verksamma samt studenter. Idis kontrollerar också vilka personer vid SLU som har tillgång till resurser, och även inaktiverar dem automatiskt enligt regelverk.

Porträttbilder i Idis

Genom att ha ett foto av sig själv inlagd i Idis kommer den bilden att synas på webbsidor med personalinformation, i interna e-postmeddelanden och i Skype for business.

Krav på bild:

  • välliknande och aktuell
  • bilden måste vara i filformatet .jpeg eller .jpg
  • lugn, ljus bakgrund
  • visa huvud och axlar
  • högst 150x150 px och 10 kb.

För att få bilder som inte är för tunga bör du använda funktionen "Spara för webb" /"Save for web" i exempelvis bildredigeringsprogrammet Photoshop. Om du saknar Photoshop eller annat liknande program finns även andra enklare program på Internet som inte kostar något att använda. Googla på t.ex. pixlr eller fixpicture.

Tänk på att bilden är ett sätt att stärka både en persons profil och SLU:s varumärke! Eventuella bilder som är lustiga eller förvrängda på något sätt kommer därför att plockas bort.

Behörigheter i Idis

Det är den administrativa rollen "Katalogrollen"som sköter hanteringen av identiteter, organisationer, roller och behörigheter i Idis. Det är viktigt att alla enheter har en eller i bästa fall flera katalogansvariga då Idis bland annat styr behörigheter till AD-inloggning och E-post.

För att bli behörig som katalogansvarig krävs att rollen läggs på personen i Idis-administratörsportalen. Det ska göras av en redan existerande katalogansvarig.

Fakta:
Sidansvarig: HRADM@slu.se