Tidsramar och underlag för 2021 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 27 januari 2021
Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2021:

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2021

Rapportmall 2021

Frågeformulär 2021, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2021, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (publiceras så snart som möjligt)

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2021, utbildning på forskarnivå (publiceras så snart som möjligt)

Instruktioner för delavstämning 2021 (avseende 2019 års kvalitetsrapporter)

Deadlines för underlag:
11  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline).
14 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer.

Sept.-

Sluss lämnar in sina kommentarer senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

Kvalitetsdialoger

Genomförs via Zoom eller fysiskt beroende på pandemiläget.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

24 sept.

PN-NJ: Environmental Communication and Management kl. 10-12.

27 sept.

PN-NJ: Sustainable Food Systems, kl. 10-12.

5 okt. PN-LT: Outdoor Environments for Health and Well-being kl. 13.15-15.15
21 okt. PN-S: Management of Fish and Wildlife Populations, kl. 10.30-12.30
21 okt. PN-S: Plant Biology for Sustainable Production, kl. 14.15-16.15
   
Forskarutbildning
21 sept. FUN/FN-NJ kl. 13-15.
28 sept. FUN/FN-S kl. 13-15.
6 okt. FUN/FN-LTV kl. 10-12.
20 okt. FUN/FN-VH kl. 10-12.

 

 

 

                                                                             

                                               

                

 

       

Sidansvarig: Helena.Eklund.Snall@slu.se