Utbildningar i 2021 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 14 januari 2021

Under 2021 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

Program på grundnivå och avancerad nivå

Avancerad nivå:

  • Environmental Communication and Management
  • Management of Fish and Wildlife Populations
  • Outdoor Environments for Health and Well-being
  • Plant Biology for Sustainable Production
  • Sustainable Food Systems

Utbildning på forskarnivå

  • Ingen granskning av nya kvalitetsområden; istället uppföljning av hittills beslutade utvecklingsåtgärder
Sidansvarig: Helena.Eklund.Snall@slu.se