Protokoll och beslutslistor

Senast ändrad: 25 januari 2021

Alla anställda kan läsa protokoll från universitetets olika gemensamma nämnder och råd, liksom från rektors beslutsmöten.

Protokoll från januari 2021 och framåt hittar du i Public 360. Gå till verktygssidan för Public 360.

Äldre protokoll, fram till och med 2020 hittar du i det gamla protokollverktyget. Gå till verktygssidan för protokoll.

Du som vill lägga in nya protokoll går till verktygssidan för Public 360

Söka protokoll och beslut i Public 360

Krav för att öppna filer i Public 360

För att kunna öppna filer i Public 360 så måste du i dagsläget använda Internet Explorer som webbläsare och Adobe Acrobat eller någon annan pdf-läsare som standardprogram för pdf-filer. Microsoft Edge fungerar inte. En uppgradering av Public 360 är planerad att vara klar till sommaren 2021, och då upphör webbläsarberoendet.

Om du inte kan öppna en fil i Public 360 trots att du använder rätt webbläsare, kontakta patrik.spanning.westerlund@slu.se.

Protokollverktyget stäng från och med 2021

I protokollverktyget har det länge laddats upp protokoll från SLU:s olika organ, till exempel styrelsen, rektors beslutsmöten och fakultetsnämnderna med flera. Det var ett stort steg i digitaliseringen när sidan skapades för över 20 år sedan, men idag finns protokollen också digitalt i SLU:s ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360. Där kan alla medarbetare vid SLU söka fram och läsa protokollen.

Av den anledningen har protokollsidan stängts för nyregistrering från och med årsskiftet 20/21. De gamla protokollen ligger kvar som ett referensbibliotek. Nya protokoll och beslut finns i Public 360.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se