Årsredovisningar

Senast ändrad: 02 november 2020

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna årsredovisning till regeringen med resultatredovisning och finansiell redovisning.

Fakta:

Underlag för resultatredovisning och årsbokslut är bland annat SLU:s system för studiedokumentation och ledningsinformation samt ekonomi- och personaladministrativa system.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se