SciFest – Uppsalas vetenskapsfestival

Senast ändrad: 03 december 2020

SciFest är en vetenskapsfestival där nyfikna i alla åldrar kan prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskaps- områden. SciFest bjuder på en unik möjlighet för dig som är forskare att väcka unga människors nyfikenhet och lust att förstå och ta reda på mer.

SciFests kärna är att erbjuda en stor mängd prova-på-aktiviteter i form av workshops och aktiviteter. Besökarna ska bli nyfikna på vetenskap och vilja lära sig mer.

SciFest 2021 blir digitalt - riktar sig till alla skolor i Sverige

Digitala SciFest blir en vetenskapsfestival precis som tidigare år. Det digitala formatet kommer att ge nya verktyg för att visa upp vår forskning och kommer att skapa nya möjligheter att nå ut till en bredare publik än tidigare eftersom SciFest nu välkomnar deltagare från hela landet!

SciFest 2021 kommer att gå av stapeln mellan 4 och 10 mars för skolor. Lördag 6 mars och söndag 7 mars är det öppet för allmänheten att ta del av festivalen.

Festivalens främsta målgrupp är unga och fem dagar är vikta för mellanstadie-, högstadie- och gymnasieklasser. Två dagar är öppen för allmänheten.

Intresseanmälan är öppen - anmäl dig här
Var med på utställarworkshop 17 nov - anmäl dig här senast 12 nov

Sista anmälningsdag: 9 dec 2020 - anmälningslänk kommer

Kom och delta!

Bra att veta: det är gratis att delta.

Den digitala festivalen ställer nya krav på utformningen både hos oss arrangörer och för er som medverkar. Det finns dock en stor frihet att forma din digitala aktivitet så som du själv önskar! Möjlighet finns till både förinspelat material och interaktion i realtid.

Den digitala formen ger dig som forskare och utställare en stor flexibilitet under de dagar som festivalen pågår. Se listan nedan hur din medverkan kan se ut.

Alla aktiviteter som SciFest erbjuder samlas i en gemensam digital plattform, ett så kallat eventsystem, där alla utställare får en egen digital monter som deltagare kan besöka, för att ta del av förinspelat material och/eller bokade workshops och möten. Tillsammans jobbar vi på alla sätt för att få till den festivalkänsla som brukar utmärka SciFest på plats.

Hur förvandlar man en ”hands-on” och en ansikte-mot-ansikte-festival till ett digitalt event? Jo, en digital festival kan öppna upp för nya sätt att visa upp och dela forskning och verksamhet.

Förslag på möjliga aktiviteter

 • Livesända experiment.
 • Styr en forskare i labbet.
 • Digitalt studiebesök på en forskares arbetsplats.
 • Fråga en forskare – klasser skickar i förväg in frågor som sedan besvaras live eller inspelat.
 • En förinspelad föreläsning (max 15 min) med forskare som utmanar eller inspirerar elever till något de kan göra på skolan.
 • Workshop på distans  material skickas ut till anmälda klasser som sedan handleds digitalt i workshopen.
 • Korta filmer kring en aktuell frågeställning, ett fenomen eller laboration, med efterföljande diskussioner och möte med forskare. Filmen kan kopplas till ett möte med en forskare men kan även användas som en egen aktivitet. Eventuellt med tips på vad som kan diskuteras vidare inom klassen.
 • Ge en eller flera skolklasser ett uppdrag att utföra innan eller under SciFest. Öppna upp för en diskussion med forskaren under ett digitalt möte.
 • Skattletning. Skapa ett event där eleverna får röra på sig, leta efter ledtrådar utplacerade på olika platser av läraren. Ledtrådarna kan lokaliseras t.ex. med hjälp av karta eller med gps-koordinater och kan bestå av qr-koder, rebusar osv. som leder till en slutlig skatt.

Du är naturligtvis också välkommen att komma med eget förslag på aktivitet.

Några frågeställningar att ta med

 • Hur skulle min forskning kunna visas upp digitalt?
 • Hur skulle en meningsfull interaktiv workshop inom mitt område kunna se ut?
 • Vilken teknik skulle jag vilja använda: inspelning, livesändning eller på annat sätt?

SciFest-teamet hjälper dig på vägen

SciFest-teamet finns till för att hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produktion. Tillsammans kan vi redan i ett tidigt skede jobba fram en interaktiv digital aktivitet som passar för just din forskning. Vi hjälper till med målgruppsanpassning,
förslag och tips.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till mig, Rebecca Rikner, 072-21 23 795.

Vill du vara med?

Steg 1 - Skicka in din intresseanmälan

För SLU

 • Alla vetenskapsområden
  Fyll i intresseanmälan för att medverka
  Om du undrar något eller vill bolla dina tankar och idéer
  är du välkommen att kontakta Rebecca Rikner.
  Skicka epost till: Rebecca Rikner
  Eller slå en signal: 072-21 23 795


För Uppsala universitet

För externa utställare

Steg 2 - SciFest-teamet kontaktar dig

Vi kontaktar dig för att diskutera din idé och hur vi kan gå vidare med att visualisera den. Kanske behöver du hjälp med manus och/eller inspelning av aktiviteten eller hjälp att definiera vilken målgrupp den riktar sig till. Nytt är att alla utställare som medverkar från de båda universiteten, kan ansöka om ekonomiskt stöd för sin aktivitet. Detta görs efter kontakt med SciFest-teamet.

Steg 3 – Deadline för anmälan - anmälningslänk

Den 9 december är deadline för att lägga in information om din aktivitet i boknings- systemet. För detta behöver du en beskrivning av din aktivitet för presentation för lärarna, ha valt om aktiviteten är förinspelad ”drop-in” eller livesänd, interaktiv och därmed bokningsbar som en workshop.

Tidsplan

12 nov - Deadline för anmälan till workshop 1 för utställare
Anmälan till workshop 1 för utställare den 17 nov

17 nov - Workshop 1 för utställare 
Här kan du ställa frågor, diskutera med andra utställare och få exempel på hur man kan tänka och planera för att digitalt nå målgruppen på bästa sätt.
Deadline för anmälan: 12 nov.
Plats: Zoom, kl 9-12. 

9 dec - Deadline för anmälan att medverka i SciFest 2021
Definitiv anmälan – här behöver vi en informationstext med beskrivning av din aktivitet. Är aktiviteten förinspelad ”drop-in” eller livesänd, interaktiv och därmed bokningsbar som en workshop? Texten skrivs in i bokningssystemet för lärarna och det är denna text som kommer stå i programmet.
Här hittar du en manual till bokningssystemet
Välkommen att registrera din aktivitet i bokningssystemet

14 jan - Deadline för anmälan till workshop 2 för utställare
Anmälan till workshop den 19 januari

19 jan - Workshop 2 för utställare
Här finjusterar vi din digitala aktivitet och delar med oss av våra upplägg till varandra. Hur ska man tänka när man planerar sin aktivitet? Hur möter man bäst sin målgrupp?
Deadline för anmälan: 14 jan.
Plats: Zoom kl 9-12.

4 feb - Bokningen öppnar för skolorna
En presentation av vilka aktiviteter som årets SciFest kommer att erbjuda skolorna finns tillgänglig på webben för bokning.

4-10 mars - SciFest
Skoldagar: tors 4 och fre 5 mars + mån 8, tis 9 och onsdag 10 mars
Allmänheten: lör 7 och sön 8 mars

Tips på hur du kan presentera din forskning

Presentationstips
Så gör du din presentation – Forskar Grand Prix ger tips.
Tips från en forskare som fått pris och utmärkelsen svensk mästare.


Några grundläggande råd inför att filma
Det kan vara svårt att ge bra råd för filmning eftersom det beror på vilken typ av film det handlar om. Det är skillnad på en film som visar ett experiment och en filmad föreläsning till exempel.

Det absolut viktigaste är ljudet: Bra ljud är ett måste!

Här kommer några råd om hur man ska tänka:

 • Komposition vid intervjuer
  Använd stativ. Om inte stativ går att ordna, så håller du mobilen med båda händerna med armbågarna låsta i sidan.

  Personen som intervjuas ska titta på den som intervjuar,
  alltså snett förbi kameran och inte rakt in i kameran.

  Placera personen i gyllene snittet, dvs. lite till sidan av mitten med större utrymmet i bilden åt hållet som personen tittar.

  Tänk på att inte ha för mycket luft ovanför huvudet och inte för trång bild. Bakgrunden ska inte vara stökig men gärna ge ett sammanhang till ämnet eller personen som blir intervjuad.

  Vid direkt tilltal
  Om man vill ha ett direkt tilltal med tittarna, till exempel när personen ifråga ska svara på inkomna frågor – placera personen mitt i bild. Försök att få bilden så symmetrisk som möjligt eller i jämnvikt, olika objekt i bilden har olika tyngd i en komposition. Om det till exempel står en bokhylla till vänster om intervjupersonen (i mitten) och en tom vägg på den andra sidan, så blir kompositionen obalanserad.

 • Ljus
  Använd en lampa eller annan ljuskälla som kastar ljus rakt på, eller lite vinklat på den som blir intervjuad. Undvik starkt motljus, alltså ljus bakom personen som lyser direkt in i kameran. Undvik även lysrör eller spotlights rakt ovanför personen. Fönster fungerar ofta som bra huvudljus.

  För filmning utomhus är det bra att undvika direkt solljus, så hitta skugga eller filma när det är molnigt.

 • Ljud
  Undvik bullriga miljöer och vind. Koppla gärna in en extern mikrofon – det kan vara en trådlös mygga men om mygga saknas, så kan mikrofonen på ett headset fungera som mikrofon. Bra ljud är det viktigaste!

 • Klippbilder
  Ha alltid 5 sekunders marginal i klippen både i början och slutet. Om du måste: rör på kameran med mjuka och långsamma rörelser. Om man håller kameran med båda händerna kan det vara bra att röra på kroppen och hålla armarna stilla.

  Försök hitta mjukt ljus från stora ljuskällor, till exempel ett fönster. Fånga både helbild och närbild av det du filmar, så att det finns klippmöjligheter.

SciFest-teamet hjälper dig på vägen
SciFest-teamet finns till för att hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produktion. Tillsammans kan vi redan i ett tidigt skede jobba fram en interaktiv digital aktivitet som passar för just din forskning. Vi hjälper till med målgruppsanpassning,
förslag och tips.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till mig, Rebecca Rikner, 072-21 23 795.

Syfte med SciFest

Syftet med SciFest är att få unga människor att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap.

Många av de som medverkar i SciFest från universitetet är studenter, unga forskare
och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

SciFest är och har under alla år varit en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Festivalen är sedan 2020
ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Här får nyfikna i alla åldrar smaka på den forskning som bedrivs: med laborationer, aktuella frågeställningar och prova-på-aktiviteter. SciFest vill ge barn och skolungdomar möjlighet att upptäcka hur roligt det är med vetenskap och förhoppningsvis kunna så ett frö till att de unga blir intresserade av att plugga vidare och kanske även forska.

SciFest har under alla år som festivalen arrangerats, samlat närmare 8 000 nyfikna besökare under tre festivaldagar. Utställarna på SciFest kommer från skolor, universitet, företag, myndigheter, muséer och organisationer. Festivalens första dagar riktar sig till skolelever och lärare och under den sista dagen slår SciFest upp dörren för allmänheten. Ett koncept som håller även för en digital SciFest. Webben kan dessutom erbjuda längre hållbarhet av vissa aktiviteter som besökare kan återkomma till flera gånger.


Kontaktinformation

Rebecca Rikner, Evenemangskoordinator
Ledningskansliet, SLU  
rebecca.rikner@slu.se    018-67 24 01   072-21 23 795

Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se