Registrator

Senast ändrad: 05 juni 2020

SLU:s huvudregistrator har centralt ansvar för ärende- och dokumentregistrering samt hantering av allmänna handlingar. Institutionerna och andra enheter har som SLU:s arkivbildare eget ansvar för registrering och arkivering. Samtliga ärenden och dokument registreras i informationshanterings- och redovisningssystemet Public 360.

Huvudregistrator, Uppsala, expeditionstid:

 9.00 - 11.00 och 13.00 - 15.00 

Blanketter

Beställ SLU ID

Handling bifogas
REB-ärende
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.*

Kontaktinformation

Registrator registrator@slu.se

Uppsala:

Christina Nyberg, huvudregistrator, telefon: 018-67 10 18, e-post: christina.nyberg@slu.se

Umeå:

Fredrik Jonsson, registrering och informationredovisning, kansli
Telefon: 090-786 82 64, e-post: registrator-sfak@slu.se
Postadress: Registrator, SLU, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå

Alnarp:

Marika Gullberg, administratör, telefon: 040-41 55 50, e-post: marika.gullberg@slu.se

 

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se