Medarbetarwebben

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur är ett av fem fokusområden i SLU:s strategi 2017-2020. SLU:s forskare ska ha god tillgång till den forskningsinfrastruktur som behövs för nydanande forskning och samutnyttjandet av forskningsinfrastruktur ska öka.

Publicerad: 02 november 2020 - Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se
Loading…