Medarbetarwebben

HR-frågor

Välkommen till personalavdelningens sidor om HR-frågor. Innehållet på dessa sidor är riktat till dig som arbetar som chef, beslutsstöd eller har personalrollen/personalregistreringsrollen.

Vi kan rekommendera alla medarbetare ett besök på sidorna under Min anställning!

Medarbetarundersökning 2021

Medarbetarundersökningen som gjordes under 2018 ledde till många olika aktiviteter i syfte att förbättra arbetsmiljö och trivsel på SLU.

Nu görs en uppföljning, och du har chansen att påverka igen!
Svaren kommer att utgöra en värdefull vägvisare i det fortsatta utvecklings- och arbetsmiljöarbetet. Mer information här!

Under perioden 20 januari till 3 februari 2021 genomförs en ny omgång av medarbetarundersökningen.

Personalnytt

Personalavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev ungefär sex gånger om året med information och nyheter inom personalområdet.  

Publicerad: 18 januari 2021 - Sidansvarig: HRADM@slu.se
Loading…