Medarbetarwebben

Ledar- och medarbetarskap

SLU satsar på ledarskap och medarbetarskap! 

För att ge SLU:s chefer och ledare kunskap, inspiration och stöd, erbjuder vi i Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap i akademin (Ghal) olika typer av insatser som vi av erfarenhet vet kan vara till glädje och nytta under olika perioder i rollen som chef och ledare. 

 

Vi ordnar också språkkurser på alla SLU-orter för medarbetare från andra länder som kan behöva stöd för att lära sig svenska.

Ledarskap

Ledare och chefer vid SLU erbjuds många möjligheter till utbildning och stöd. 

Medarbetarskap

Medarbetare erbjuds också många möjlighet till utbildning. Anställda som behöver gå kurs i svenska kan erbjudas det på alla SLU-orter. 

Publicerad: 23 november 2020 - Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se
Loading…