Våra arbetstider

Senast ändrad: 07 december 2020
klocka, foto

Det finns tre huvudsakliga arbetstidsavtal vid SLU; Kontorsarbetstid, Årsarbetstid: för lärare och forskare samt Listavtalet.

Kontorsarbetstid

För personal som har s.k. kontorsarbetstid, dvs den som normalt har sin arbetstid förlagd enbart till dagtid måndag-fredag, kan också ha möjlighet till flextid, kolla med arbetsplatsen vad som gäller där. Ladda ner årets flextidsmall för den som har sommar- och vintertid.

Flexmall samma tid hela året

I flexmallarna hittar du vilka dagar som är lediga samt vilka dagar det är arbetstidsförkortning. Du hittar även detta i våra lokala kollektivavtal.

Arbetstidsförkortning vid kontorsarbetstid

  • Trettondagsafton: 4 timmar
  • Skärtorsdag: 2 timmar
  • 30 april: 4 timmar
  • Dag före Alla Helgons dag: 4 timmar
  • Sveriges nationaldag 6 juni, om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag är närmast fredag före ledig dag

Årsarbetstid, för lärare och forskare

För lärare och forskare vid SLU finns ett arbetstidsavtal om årsarbetstid till dessa kategorier. Samma regler gäller för doktorander och amanuenser.

Listavtalet

För personal som har ordinarie arbetstid även på kvällar och helger har vi det så kallade listavtalet. Det gäller främst personal som arbetar med djurskötsel och djurvård eller med fältarbete inom lantbruksområdet.

Lokala kollektivavtal angående arbetstid

Du hittar alla lokala kollektivavtal angående arbetstid på sidan Lokala kollektivavtal.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se