Lönesättning

Senast ändrad: 12 januari 2021
miniräknare och mynt, foto

När du anställs vid SLU sätts din lön främst utifrån arbetsuppgifternas komplexitet, kraven på kompetens och problemlösningsförmåga samt ansvar, befogenheter och graden av självständighet. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen.

När ändras din lön?                      

Din lön kan ändras i samband med lönerevision som normalt sker årligen, oftast på hösten. Vid lönerevision görs en översyn av lönerna. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen och de individuella mål som du och din chef satt upp vid det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för bedömning av din prestation finns SLU:s utvärderingskriterier för prestation

Nivån på de nya lönerna i samband med lönerevision beror både på hur de centrala avtalen som träffas av arbetsmarknadens parter ser ut och vilket utrymme som finns i SLU:s budget. Mer information om lönerevisionen hittar du här: Mer information om lönerevisionen vid SLU.

Om du är anställd som doktorand justeras din lön enligt den så kallade doktorandstegen.

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens till exempel om du antas som docent, om du får en ny anställning med mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om det finns andra speciella omständigheter, vid befordran eller ny kompetens

 

 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se