Välkommen!

Senast ändrad: 17 april 2020

Välkommen till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vi hoppas att du ska trivas på din nya arbetsplats.

Här har vi samlat information speciellt för dig som är ny på SLU. Vill du veta mer så titta runt här på vår medarbetarwebb. Har du ytterligare frågor efter det, vänd dig gärna till den som har hand om personalärenden på din institution eller avdelning.

Om SLU

SLU har en bred verksamhet inom forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys och samverkan.

Anställningsbeslut

Ditt anställningsbeslut, som du får när du börjar på SLU, innehåller flera viktiga uppgifter om din anställning så som uppgifter om lön och anställningstid. Kontrollera att alla uppgifter stämmer.

Våra campus     

SLU har verksamhet över hela Sverige.  Vi har tre huvudorter med universitetscampus vilka är Alnarp, Ultuna/Uppsala och Umeå.

Alnarps slott, foto
Alnarp
Campusbyggnad i Uppsala, foto
Ultuna/Uppsala
Campusbyggnad i Umeå, foto
Umeå

Anmäl vilket bankkonto du vill att din lön ska sättas in på

Om du har en annan bank än Nordea behöver du anmäla ditt bankkontonummer till dem. Registrera ditt bankkontonummer på Nordeas hemsida.

Skattsedel

För att din inkomstskatt ska bli rätt är det viktigt att du skickar in en skattesedel.

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar ordnas på huvudorterna varje år. Information om när introduktionsdagen hålls kommer du att få av din prefekt/chef eller institutionsadministratör (motsv.).

Webbutbildning - Statsanställd

För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola producerats. Utbildningen är en webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet. 

Webbutbildning - Statsanställd

Facket

Vi har tre arbetstagarorganisationer på SLU. Här hittar du information och kontaktvägar till fackliga representanter.

Medarbetarwebben

SLU:s interna webbsidor kallas för medarbetarwebben. Där hittar du som anställd verktyg och information du kan behöva i ditt arbete.

Här kan du läsa mer om hur medarbetarwebben är uppbyggd: Om medarbetarwebben.

Mer att läsa om webben hittar du på sidan Om SLU:s webbplatser


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se