SLU:s styrelse

Senast ändrad: 01 juli 2020

SLU:s styrelse har 15 ledamöter. Åtta av dem är utsedda av regeringen, tre är valda av lärarna/forskarna och tre är utsedda av SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Rektor är självskriven ledamot. Bland dem som utses av regeringen finns personer med bakgrund i andra statliga myndigheter inklusive lärosäten, näringslivet och större organisationer.

Den nuvarande styrelsen tillträdde den 1 maj 2020 och mandatperioden löper till och med den 30 april 2023. Rektor är förordnad av regeringen till och med den 30 juni 2025. SLU:s samlade studentkårer (Sluss) utser de tre ledamöter som är studenter, i regel för två år

Ledamöter utsedda av regeringen

 • generaldirektör Rolf Brennerfelt (ordförande)
 • professor Per Cramér
 • områdesdirektör Kristin Danielsen
 • länsråd Susanna Löfgren
 • f.d. landshövding Maria Norrfalk
 • lantbrukare Bengt Persson
 • f.d. generaldirektör Lena Söderberg
 • professor Yngvild Wasteson

Ledamöter valda av lärarna och forskarna

 • professor Lotta Berg
 • universitetslektor Karin Hakelius
 • universitetslektor Göran Spong

Ledamöter utsedda av studenterna

 • Marie Petersson, Sluss-ordförande
 • Todd Johansson
 • Tuva Wrenfelt

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år. Skrivelser till styrelsen kan skickas till styrelsen.sekr@slu.se.

Mötesdatum

 •  16 juni 
 • 24 september
 • 5 november
 • 16 december
 • 18 februari 2021

Protokoll från tidigare möten finns på sidan Protokoll och rektors beslutslistor. Du måste vara inloggad på SLU:s nätverk för att kunna läsa protokollen.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se