Tidsramar och underlag för 2020 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 01 juni 2020
Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2020:

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2020

Rapportmall 2020

Frågeformulär 2020, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Frågeformulär 2020, utbildning på forskarnivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2020, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2020, utbildning på forskarnivå

Instruktioner för delavstämning 2020 (avseende 2018 års kvalitetsrapporter)

Deadlines för underlag:
12  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline).
15 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer.

Sept.-

Sluss lämnar in sina kommentarer senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

Tidpunkter för kvalitetsdialogerna: 
21 sept.

PN-NJ: Agricultural Economics and Management kl. 9-11; Environmental Economics and Management kl. 13-15. Båda dialogerna i mötesrum Umeå, Ulls hus, Ultuna.

28 sept. PN-VH: Hippologprogrammet kl. 13-15; mötesrum Artedi, Ulls hus, Ultuna.
1 okt. FUN/FN-NJ kl. 9-11; mötesrum Umeå, Ulls hus, Ultuna.
1 okt. FUN/FN-VH kl. 13-15; mötesrum Stora inspektorn, Inspektorn, Ultuna.
7 okt. FUN/FN-LTV kl. 9-11; mötesrum Lilla sessionssalen, Alnarp.
9 okt. PN-LT: Agroecology kl. 9-11; Horticultural Science kl. 13-15.  Båda dialogerna i mötesrum Lilla sessionssalen, Alnarp.
12 nov. FUN/FN-S kl. 10-12; mötesrum Kantarellen, Umeå.

 

 

 

                                                                             

                                               

                

 

       

Sidansvarig: Helena.Eklund.Snall@slu.se