Utbildningar i 2020 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 10 januari 2020

Under 2020 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

Program på grundnivå och avancerad nivå

Grundnivå:

  • Hippolog - kandidatprogram

Avancerad nivå:

  • Agricultural Economics and Management
  • Agroecology
  • Environmental Economics and Management
  • Horticultural Science
  • Management of Fish and Wildlife Populations

 

Utbildning på forskarnivå

  • Kvalitetsområden 5-6
Sidansvarig: Helena.Eklund.Snall@slu.se