Medarbetarwebben

PLUS

Under 2020/2021 bedriver SLU ett projekt för att införa systemet PLUS från Hypergene, som erbjuder ett systemstöd för SLU:s institutioner i deras arbete med planering och uppföljning av forskningsprojekt. Systemet PLUS är, när det är fullt utbyggt, en sammanhållen lösning för planering och uppföljning.

Information från projektet
Aktiviteter
Publicerad: 31 augusti 2020 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se
Loading…