Doktorand- och handledarenkäter

Senast ändrad: 11 februari 2020

SLU genomför regelbundet enkäter i syfte är lära mer om vad doktorander och handledare anser om utbildningen.

Enkätresultaten används som ett av flera underlag i det kontinuerliga arbetet med att utveckla och förbättra forskarutbildningen.

 

På nationell nivå har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ansvar för att med hjälp av enkäter följa upp universitetens forskarutbildningar. Resulteten från UKÄ:s s.k. Doktorandspeglar används också i förbättringsarbetet.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se