Medarbetarwebben

Inköp vid SLU

Inköp vid SLU ska genomföras affärsmässigt och kostnadseffektivt inom den ram som lagstiftningen ger.

Inköpsenheten svarar för stöd och rådgivning till verksamheten när det gäller inköpsfrågor samt upphandlar avtal och ansvarar för e-handel vid SLU.

Publicerad: 21 april 2020 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se
Loading…