Personal- och lärarutbyten

Senast ändrad: 01 april 2020

Mobilitet till utländska universitet gäller även lärare och personal!

SLU tillhandahåller flera möjligheter till finansiering för undervisning och studiebesök på universitet både inom Europa och utanför. Att besöka ett av SLU:s partneruniversitet innebär inte enbart en kompetensutveckling för den berörda resenären utan även en kvalitetssäkring av samarbetet.

Se våra avtal här.

Stipendierna för Erasmus + och mobilitet administreras av utbildningsavdelningens mobilitetsgrupp och finansieras av Europeiska kommissionen, Nordiska Ministerrådet och UHR.

Erasmus + personalfortbildning i Europa

Erasmus + administratörsutbyte är en aktivitet inom Erasmus och det innebär att SLU kan skicka ut anställda till andra lärosäten eller företag/organisationer inom Europa för kompetensutveckling. Det man gör genom personalmobilitet är så kallad jobbskuggning. Man följer helt enkelt med en person och ser hur de arbetar. Man ska alltså inte själv utföra några arbetsuppgifter.

Det händer att mobilitetsgruppen får inbjudningar till så kallade ”Erasmus Staff Weeks”. Det är organiserade besök av ett annat lärosäte som kan likna en konferens eller språkkurs. Vi kommer att annonsera dessa ”Erasmus Staff Weeks” längst ner på den här sidan.

Det går bra att göra ett administratörsutbyte tillsammans med en kollega! Diskutera möjligheterna med er chef, för när och vad som skulle kunna vara en värdefull kompetensutveckling för dig/er!

Tveka inte att höra av dig till mobilitetsgruppen för att diskutera administratörsutbyte!

Det är enkelt att ordna ett administratörsutbyte! 

Erasmus lärarutbyte

Som lärare vid SLU har du möjligheten att få finansiering för besök vid ett europeiskt universitet som har ett Erasmus University Charter och ett avtal med SLU. Tanken är att du ska kunna träffa kollegor i andra länder och uppleva andra undervisningskulturer och metoder. Syftet kan vara att befästa samarbeten med andra universitet eller att utveckla nytt undervisningsmaterial.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Läs mer om Linnaeus-Palme

Nordplus lärarutbyte

Lärare vid SLU har möjlighet att få bidrag för att undervisa vid något av NOVA eller BOVA partners. Vistelsen ska ha anknytning till speciella och integrerade undervisningsaktiviteter med en tydlig anknytning till de nätverk som SLU är med i. Även handledning och utveckling av undervisningsmaterial räknas till detta.

Erasmus+ lärar och personalmobilitet i korthet

 • Du hittar en plats /universitet/organisation där du vill göra ditt utbyte.
 • Du pratar med din chef, som måste godkänna ditt utbyte.
 • Du kontaktar värden för ditt utbyte och kommer överens om tid och upplägg för utbytet.
 • Fyll i ansökningsformuläret i portalen, få den signerad av din chef, och ansvarig person/kontaktperson på värduniversitetet/ organisationen.
 • Skicka in formuläret till Mobilitet@slu.se. Om reglerna för Erasmus personalmobilitet uppfylls beviljas ditt utbyte. När du får Mobility Grant Agreement (skickas via mail) från mobilitetsgruppen, skriv ut, signera och ladda upp det i portalen. Av Grant Agreement framgår hur mycket stipendium ditt utbyte ger. Du bokar genom SLUs vanliga reserekommendationer och din avdelning/institution ska stå för kostnaden.
 • Under utbytet ser du till att få dokumentet "Certificate of Attendance" signerat av kontaktperson på värduniversitetet/organisationen. Där fyller du i kostnadsställe och Projekt nummer dit du vill att pengarna för stipendiet ska föras.
 • När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du laddat upp ditt "Certificate of Attendance" i portalen.

Mer information om administratörsutbyte

Kontakta det lärosäte eller organisation i Europa som du vill besöka och fråga om de har möjlighet att ta emot dig på ett administratörsutbyte. Ett tips är att du själv föreslår vad du vill göra och vilka (personalkategorier) och under vilken tid som skulle passa dig. Om du hellre utnyttjar de kontakter SLU redan har kan du först titta på de universitet vi har avtal med. Besöket behöver inte vara till ett lärosäte, kan vara organisation, företag mm.

Du får ett stipendium för resa och uppehälle. Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser.

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Administratörsutbyte måste vara mellan 2 dagar och 2 månader. Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet.
 • Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal.
 • Innan du åker måste du få ditt utbyte godkänt av din chef.
 • För att åka på ett utbyte bör du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • När du reser i tjänsten är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Kontakta personalavdelningen för mer information.
 • Fyll i formuläret Application for Staff Mobility for training som ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad du förväntas lära dig under besöket.
 • Samtliga EU-institutioner och organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet, är inte berättigade att stå som värd för en personalfortbildningsaktivitet.
 • Du ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till den anställde från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Det finns särskilda medel att söka för anställda med funktionshinder.

Ansök till ett administratörsutbyte

Fyll i formuläret Application for Staff Mobility for training, skriv ut och få den signerad. Skicka till mobilitet@slu.se.

 

Vänligen skriv "administratörsutbyte" i ämnesraden.

Dokumenten finner du nedan.

 

Finansiering för lärarutbyte och administratörsutbyte

Den egna avdelningen får ett bidrag som består av två schablonbelopp som ska täcka kostnader för t.ex. hotell och resa. Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar under förutsättning att de ligger i direkt anslutning till arbetsperioden, d.v.s. utan mellanliggande dagar. Även helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras.

Din avdelning betalar kostnaderna för din resa och vid avslutat aktivitet förs medlen över till din avdelning. Om kostnaderna för ditt utbyte överstiger stipendiet måste din avdelning vara beredd att stå för den överskjutande kostnaden.

Finansiering gäller inte för deltagande i konferenser.

Belopp 1: hotell och traktamenten

Mottagarland

Nationell stipendienivå
(€ per dag, första 14 dagarna)

Nationell stipendienivå
(€ per dag, 15+ dagar) 

Grupp A
Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien
 160  112
Grupp B
Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien; Tjeckien, Turkiet, Ungern, Österrike
 140  98
Grupp C
Lettland, Makedonien, Malta, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland 
 120  84
Grupp D
Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien
 100  70

 

Belopp 2: Resekostnader

Resa Belopp
100-499 km 180 € per deltagare
500-1 999 km 275 € per deltagare
2 000-2 999 km 360 € per deltagare 
3 000-3 999 km  530 € per deltagare
4 000-7 999 km  820 € per deltagare
8 000 eller mer  1 100 € per deltagare

Avståndet räknas ut med hjälp av Distance calculator. Ersättningen är en schablonersättning och utbetalas oberoende av de faktiska kostnader som utbytet medfört. Det är enkel väg som gäller för att beräkna avståndsbeloppet.

Så här går det till med överföringen av ditt stipendium

När du har blivit beviljad ett Erasmus + utbyte bokar du biljett och om möjligt hotell genom SLUs reserekommendationer, som en vanlig tjänsteresa. Din avdelning/institution står för alla kostnader i samband med utbytet. När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du skickat in ditt ”Certificate of Attendance” scannad) till mobilitet@slu.se

Du hittar dokumentet längst ner på sidan.

Mer information och regler för Erasmus lärarutbyte

Det första du måste tänka på när det gäller lärarutbyte är att SLU måste ha ett giltigt Erasmusavtal med lärosätet du vill besöka. Se vilka universitet vi har Erasmusavtal med. Om SLU inte har utbyte med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte. Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

SLUs strategi är att öka antalet inresande och utresande studenter till och från SLU. Mobilitetsgruppen vill därför att alla lärare som åker på utbyte inom Erasmus + programmet bidrar till att nå målet. Vi vill att du funderar på hur just du som lärare kan bidra till våra mål. Kanske det kan vara att berätta om SLU:s kursutbud på det universitet du planerar att besöka? Eller kanske berätta för deltagarna på din kurs här på SLU vad universitetet har att erbjuda inom ditt område?

Vi vill självklart också öka antalet lärare som deltar i Erasmus + programmet! Vi hoppas att du berättar för dina kollegor om vad du varit med om för att inspirera andra att utnyttja möjligheten att åka på Erasmusutbyte!

Hör av dig till oss på mobilitet@slu.se om du undrar över något!

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Lärarutbyten måste vara mellan 2 dagar och 2 månader och ska alltid innehålla minst 8 undervisningstimmar; för längre perioder minst 8 undervisningstimmar per vecka. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.
 • Du behöver ett klartecken från ansvarig person på din institution att deltagande i besöket då eventuella överskjutande kostnader ska betalas av institutionen.
 • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget "Teaching programme" som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte.
 • För att åka på ett utbyte bör du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • Som anställd vid SLU får du en försäkring genom Kammarkollegiet. Försäkringskort tillhandahålls genom personalavdelningen efter godkänd ansökan.
 • Det finns särskilda medel att söka för lärare med funktionshinder. Kontakta Gabrielle Lagerkvist för mer information.
 • Alla lärare som deltagit i ett utbyte ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+.
  Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Fördelas max. två gånger per år till samma lärare.

Ansökan om lärarutbyte

För att ansöka fyller du i formuläret Application for Teaching Mobility i portalen, skriv ut och få den signerad, skicka till mobilitet@slu.se. Vänligen skriv "lärarutbyte" i ämnesraden.

Ansökningar tas emot och beviljas löpande. Om SLU inte har avtal med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte.

Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

Mer information Nordplus lärarutbyte

SLU deltar i NOVA-nätverket (de nordiska ländernas lantbruksuniversitet), och det baltiska systernätverket BOVA. Som lärare kan man utnyttja stipendier för lärarutbyte. Dessa finansieras av Nordplusprogrammet, genom Nordiska Ministerrådet.

Här kan du läsa mera om NOVA/ BOVA och Nordplus-stipendierna.
https://www.nmbu.no/en/students/nova/nordplus/scolarships-teachers.

Ansökan

Du ansöker till din lokala Nordplus kontaktperson, Gabrielle Lagerkvist (mobilitet@slu.se). Vänligen skriv "Nordplus lärarutbyte" i ämnesraden.

Ansökningsformulär: Nordplus teacher contract 

Läs mer om Nova.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se