Lönen

Senast ändrad: 02 juni 2020

Löneutbetalning görs den 25:e i varje månad. Skulle den dagen vara en helgdag sker utbetalning närmaste vardag. All löneutbetalning sker via Nordea. Om du vill få din lön insatt på ett konto i en annan bank kan du ge Nordea ett överföringsuppdrag.

Skattsedel

När du anställs ska du omedelbart skicka in din preliminära skattsedel till löneenheten. Kontakta Skatteverket om du inte har någon skattsedel. På Skatteverkets hemsida kan du också se din A-skattsedel (beslut om preliminär A-skatt) samt skriva ut den.

Kontrolluppgift

Från 1 januari 2019 är din lönespec varje månad din kontrolluppgift som redovisas till Skatteverket. I den sista lönespecen, i de flesta fall december, finns de löneuppgifter för hela året från SLU som slutligen kommer på din skattedeklaration.

Ersättning vid tjänsteresa

När du reser i tjänsten får du ersättning för den kostnad resan innebär. SLU ersätter det du lagt ut för biljetten eller för färd med egen bil. Dessutom kan du ha rätt till traktamente och/eller förrättningstillägg för den tid som tjänsteresan pågår. Delar av ersättningen räknas som lön och beskattas.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU           

Sidansvarig: HRADM@slu.se