Utbildning på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 05 december 2019
Undervisning i dräktighetskontroll av suggor på Lövsta. Tutoring of pregnancy testing of sows at Lövsta, foto.

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser kor för mjölkproduktion, gris och fågel.

Alla fakultetens studenter och forskarstuderande kommer att passera anläggningen under sin utbildning. Varje år antar VH-fakulteten över 200 studenter som utbildas i veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vid VH-fakulteten bedrivs dessutom internationella mastersutbildningar.

Förfrågan om att förlägga en utbildning/kurs i djuranläggningarna

Gör en förfrågan om att förlägga en utbildning/kurs på Lövsta lantbruksforskning. Utbildningssamordnare återkommer med förslag på när och hur din kurs kan förläggas i anläggningarna på Lövsta.

Relaterade sidor:

Kontakta forsknings- och undervisningssamordnare på Lövsta lantbruksforskning

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
lotta.jonsson@slu.se, +4618673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
julia.osterberg@slu.se, +4618671457   

Ann-Charlotte Karlsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
ann.charlotte.karlsson@slu.se, +461867322948  

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se