SLU-nyhet

Snabbväxande durumvete för hett klimat får innovationspris

Publicerad: 28 november 2017

Idag finns durumvete som kan odlas på savannen längs Senegalfloden under de fyra månader då det är 35–40 grader varmt, och för hett för att odla andra grödor. Bakom de nya sorterna står Filippo Bassi, växtförädlare från ICARDA, och Rodomiro Ortiz, växtgenetiker från SLU. Nu har de belönats med ett internationellt livsmedelssäkerhetspris för sitt arbete.

"En "galen idé" har gjort det möjligt att odla durumvete i extrem hetta i hungersnödsdrabbade områden i Senegal, Mauretanien och Mali, vilket skulle kunna ge ökade inkomster för 1 miljon jordbrukarfamiljer". Så lyder motiveringen i pressmeddelandet om 2017 års vinnare av Olam-priset för innovation inom livsmedelssäkerhet.

I de berörda områdena odlar bönderna ris under åtta månader om året, medan marken ligger i träda resten av året. De nya durumvetesorterna har utvecklats för att växa extremt snabbt och tåla mycket höga temperaturer, så att bönderna kan odla durumvete mellan rissäsongerna. På detta sätt skulle det kunna produceras 600 000 ton ny mat – motsvarande 175 portioner pasta per person och år – i regionen, vilket också skulle generera betydande extrainkomster för bönderna. Durumvetet innehåller fem gånger så mycket protein som ris, liksom vitaminer och mineraler, och kommer därmed också att bidra till en förbättrad kost.

Grunden för framgångarna var ett forskningsprojekt som professor Rodomiro Ortiz vid SLU i Alnarp fick bidrag till av Vetenskapsrådet 2013: Utveckling av ett molekylärt förädlingsprogram för durum-vete i Senegal: Kapacitetsuppbyggnad för att möta den globala uppvärmningen.

Förädlingsarbetet, som har letts av Rodomiro Ortiz och Filippo Bassi (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), har genomförts i samarbete med forskningsinstitut i Mauretanien (CNARADA), Senegal (ISRA) och Marocko (Mohammed V University). Förädlingsmaterialet kommer att vara fritt tillgängligt för vidare förädling av regionalt anpassade sorter i andra utvecklingsländer.

– Nu behöver vi hjälpa till att skapa vägar till marknaden, så vi kommer att använda prispengarna för att upprätta ett kommersiellt partnerskap med den nordafrikanska pasta- och couscousindustrin, säger Filippo Bassi i pressmeddelandet.

Priset, som uppgår till 50 000 US$, delas ut av Olam, en stor livsmedelskoncern med verksamhet i 70 länder, och Agropolis Fondation, en stiftelse som stöder forskning inom jordbruk och hållbar utveckling.

Mer information

Rodomiro Ortiz, professor
Institutionen för växtförädling
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
rodomiro.ortiz@slu.se

Pressmeddelande från Olam om priset (16 november 2017)
http://olamgroup.com/news/italian-scientist-brings-pasta-power-climate-adaptation-solution-west-africa/

Pressbild

(Får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)


Kontaktinformation