Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Grön vuxenutbildning

Här hittar du fördjupad information, filmer och korta kurser om de gröna näringarna i Sverige. De gröna näringarna är jobb inom skog, växtodling, djur, livsmedel eller trädgård. Tanken är att du ska kunna gå igenom det här materialet med stöd av SFI och Grundläggande nivå.

Here you will find in-depth information, films and short courses about the green industries in Sweden. The green industries are jobs in forests, crops, animals, food or garden. The idea is that you will be able to review this material with the help of SFI and Basic Level.

هنا تجد معلومات معمقة,أفلام و دورات تعليمية موجزة عن الصناعات الخضراء في السويد. الصناعات و النشاطات الخضراء هي عمل في الغابات , الزراعة,الحيوانات, المواد الغذائية و الحدائق أو البساتين. الفكرة هي أن تكون قادراً على الولوج في هذه المواد و فهمها عن طريق الدعم من مدرسة اللغة السويدية للمهاجرين

Loading…