5
feb
Radisson Blue Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk? Inbjudan till QWARTS slutkonferens

seminarier, workshops |
Foto på en skördare och fällda träd i skogen.

QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett uthålligt skogsbruk. På seminariet kommer QWARTS-programmets forskningsresultat att sammanfattas följt av en paneldiskussion kring vittring och uthålligt skogsbruk, med deltagande från företag och myndigheter med ansvar inom området.

Vittring av markens mineral är källan till alla essentiella näringsämnen utom kväve, för såväl skogstillväxt som livet i sötvattenekosystem. Både surt nedfall och skogsavverkning orsakar förhöjd uttransport av dessa ämnen.

Sverige har ambitiösa planer för ökat uttag av primära biobränslen (s.k. grot), men enligt beräkningar baserade på PROFILE/FORSAFE modellpaket är inte detta uttag hållbart i stora delar av Sverige, såvida inte uttaget kompenseras med återföring av aska. Men är dessa beräkningar trovärdiga? Syftet med QWARTS, ett forskningsprogram finansierat av FORMAS, var att förbättra existerande vittringsberäkningar i skalor som är relevanta för ett uthålligt skogsbruk.

På seminariet kommer QWARTS-programmets forskningsresultat att sammanfattas följt av en paneldiskussion kring vittring och uthålligt skogsbruk, med deltagande från företag och myndigheter med ansvar inom området. 

Fakta
Tid: 2020-02-05 13:00 - 16:00
Ort: Stockholm
Lokal: Radisson Blue Royal Viking Hotel, Vasagatan 1
Arrangör: QWARTS-projektet och program Försurning inom SLU:s miljöanalys
Sista anmälningsdag: 31 januari 2020
Mer information:

Vänligen anmäl er till Stefan Löfgren, koordinator för program Försurning inom SLU:s miljöanalys. 

Huvuddelen av programmet kommer att vara på svenska.

Inbjudan till slutkonferensen (pdf-fil).

Programmets resultat har även publicerats tillgängligt för alla (open access) i ett gemensamt specialnummer av två European Geophysical Union vetenskapliga tidskrifter Biogeosciences och SOIL samt i två slutrapporter.


Program
  • 13:00 Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk? QWARTS här sökt svaret Kevin Bishop (SLU)
  • 13:15 Kommer biologisk vittring att fylla på skogsmarkens förråd i framtidens bioekonomi? Roger Finlay (SLU)
  • 13:30 Ger väsenskilda metoder jämförbara skattningar av vittringshastighet? Johan Stendahl (SLU), Bengt Olsson (SLU)
  • 13:45 Får ytvatten mer vittringsprodukter än skogen? Martin Erlandsson Lampa (Länsstyrelsen i Västmanlands län), Stephan Köhler (SLU)
  • 14:00 Förbättrade modeller för kemiska processer: förändras bilden av skogsbrukets påverkan på mark och vatten? Jon-Petter Gustafsson (SLU)
  • 14:15 Vittring i ett förändrat klimat: vad kan vi lära oss av dynamisk modellering? Salim Belyazid (Stockholms universitet)
  • 14:30 Kaffe
  • 15:00 Vittring för bedömning av uthålligt skogsbruk: Är våra vittringsuppskattningar tillräckligt bra? Cecilia Akselsson (Lunds universitet)
  • 15:20 Paneldiskussion: Har QWARTS hittat svaret? Moderator Stefan Löfgren (SLU), Paneldeltagare Anna Malmström (Energimyndigheten), Andreas Drott (Skogsstyrelsen), Ola Kårén (SCA), Salar Valinia (Naturvårdsverket), Göran Örlander (Södra)
  • 16:00 Avslutning Kevin Bishop (SLU)

Kontaktinformation

Stefan Löfgren, Forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi, SLU
stefan.lofgren@slu.se, 023-79 34 57, 070-69 55 177

Sidansvarig: elin.widen@slu.se