Biogascentrum vid SLU

Senast ändrad: 07 oktober 2019

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna forskningslaboratorier.

Hur bildas biogas?

Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material genom en komplicerad mikrobiologisk process. Processen sker naturligt i miljön men kan också användas i konstruerade biogasreaktorer för nedbrytning av olika typer av organiskt avfall och även grödor. Biogas innehåller den energirika komponenten metan.

Vi genererar grundläggande kunskap i vårt laboratorium om biogasproduktion från olika typer av material, både avfall och grödor. Foto: Ingo Ecke.
Vi utvärderar olika frågor kring biogasproduktion på gård. Odlingssystem, avfallshantering, energiproduktion och kretslopp av näring är i fokus. Foto: Maria Westerholm.
Biogas kan användas för att producera el, värme eller bränsle till fordon. På SLU studeras tekniker för uppgradering till fordonsgas. Foto: Anna Schnürer.

Biogasforskning bedrivs vid de här enheterna på SLU

Institutionen för molekylära vetenskaper

Substrat, Processbiologi, Rötrestkvalitet

Institutionen för energi och teknik

Systemanalys, Gasuppgradering, Hygien 

Institutionen för ekonomi

Ekonomisk utvärdering

Institutionen för biosystem och teknologi

Hållbara odlingssystem, teknik

Lövsta forskningscentrum

Produktionsanläggning för biogas

Metan kan användas till:

 • produktion av värme
 • elproduktion
 • fordonsgas

Utöver biogas bildas också en nedbrytningsrest, sk rötrest, som fungerar som ett utmärkt gödningsmedel.

Det unika biogassystemet innefattar både energiproduktion och avfallsbehandling. Biogasen, som består av metan och koldioxid, kan användas till fordonsbränsle, uppvärmning och elproduktion. Biogassystemets process fungerar både i stor och liten skala, något som gör den intressant för både industrialiserade länder och utvecklingsländer. Illustration: Cajsa Lithell.

Vi har internationella samarbeten och jobbar med slutanvändare

Vid SLU utvärderas olika aspekter kring biogasproduktion från många olika material, ofta i samverkan med forskare på andra universitet och högskolor men också med branschorganisationer, lantbrukare, kommun och företag. Vi arbetar både nationellt och internationellt.

Forskning vid SLU:s biogascentrum behandlar:

 • produktionssystem för biomassa
 • förbehandlingar
 • substratanvändning
 • processbiologi
 • gasuppgradering
 • användning
 • lagring
 • kvalitet av rötrester
 • systemanalys

Spara

Fakta:

SLU har en egen biogasanläggning vid Lövsta forskningscentrum ca 8 kilometer utanför Uppsala. Våra unika biogasfaciliteter inkluderar därför totalt allt från högteknologisk utrustning i laboratoriet till en fullskalig produktionsanläggning.


Kontakta mig om du har några frågor om biogas!

Anna Schnürer, professor och samverkanslektor i bioenergi
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU
anna.schnurer@slu.se, 018-67 32 88

 

Sidansvarig: Cajsa.Lithell@slu.se